Folket er originale billeder der er håndtegnet, digital tegnede og 3D modeller jeg har lavet i et 3D program og derefter komponert sammen og manipulerede manuelt, indtil jeg har fået nogle billeder jeg kan lide.
Ikke 2 kan laves ens.

De sælges på 2 måder:

1. Som enkelte avatars, der er 250×250 pixel og de bag ved liggende billeder bruger jeg igen og igen. De er ikke “one of a kind” da de ikke fjernes når de er solgt. De må ikke vider sælges eller printes. Du køber dem til eget brug online.

2. De sælges som kollektioner med 5 lignende billeder i hver pakke Pakken kommer med de 5 billeder i 2 forskellige størrelser 500×500 og 2000×2000. Når en samling bliver solgt, den bliver kun solgt en gang! Derefter bliver den fjernet fra siden/serveren og slettet lokalt efter 90 dage. Dog kan billedet blive på baggrunden her. Når du køber en kollektion, så ejer du den og du kan bruge den som du har lyst, inden for lovens rammer. Prisen på disse varierer, da nogle tager meget længere tid at lave end andre.
De kommer uden vandmærker.

Jeg modtager ikke bestillinger på special fremstillede billeder.
Enhver lighed med nulevende eller afdød personer, er en tilfældighed.


The People are original images that are hand-drawn, digitally drawn and 3D models I have made in a 3D program and then composed together and manipulated manually until I have got some images I like. No 2 are or can be made the same.
They are sold in 2 ways:
1. As individual avatars that are 250×250 pixels and the images behind them I use again and again. They are not “one of a kind” as they are not removed when sold. They may not be resold or printed. You buy them for your own use online.
2. They are sold as collections with 5 similar images in each package. The package comes with the 5 images in 2 different sizes 500×500 and 2000×2000. When a collection is sold, it is only sold once!  it is removed from the page/server and after 90 days, it is deleted from my pc. It might stay on this background image. When you buy a collection, you own it and you can use it as you wish, within the law. The price of these varies as some take much longer to make than others.
You get them without watermarks.
I do not accept orders for custom made images.
Any resemblance to living or deceased persons are a coincidence.

 

da Dansk
X